Login:
Stimmen - 5, Durchschnittliche Bewertung: 4.8 ( )

Anleitung Kenwood, modell KDC-C669

Hersteller: Kenwood
Dateigröße: 377.59 kb
Dateiname:
Unterrichtssprache:ruplhrzh
Link zum kostenlosen Download Hinweise finden Sie am Ende der SeiteAnleitung Zusammenfassung


Это лазерное излучение низкой мощности. В данном случае вне устройства вредное для человека излучение отсутствует. При Правильном соблюдении всех условий эксплуатации и техническких требований, указанных в данной инструкций, срок службы купленного Вам изделия составляет 7 лет. 1арантийный срок эксплуатации изделия соответевует сроку, указанному в гарантийном талоне. В период срока службы эксплуатация и хранение изделия не может представлять опасность для Вашей жизни, здоровья, причинять вред Вашему имуществу или окружающей среде. Oznaczenie produktôw zawierajqcych lasery (za wyjqtkiem niektôrych dziedzin) ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА НЕИСРАВНОСТИ УСТРАНЕНИЕ НЕИСРАВНОСТИ • Установите устройство горизонтально. »Установите устройство смены СО в устойчивом месте. »Установите переключатели регулировки угла в нужное положение. Пропуски звука вследствие вибрации. > Устройство установлено под наклоном. > Устройство смены СО установлено в неустойчивом месте. > Переключатели регулировки угла установлены неправильно. При снятии устройства смены СО не забудьте извлечь из него магазин перед тем, как отсоединить кабель устройства смены СО. Перед транспортировкой устройства смены СО не забудьте установить в нем транспортировочные винты. Не оставляйте магазин и компакт-диски внутри устройства смены СО, а также не забудьте завернуть транспортировочные винты. Невыполнение этих требований может привести в повреждению устройства. CLASS 1 LASER PRODUCT Powyzsza etykietka jest przymocowana do ramy/obudowy i môwi, ze ta czçsc stosuje wigzkç promieni laserowych ocenionych jako klasa 1. Oznacza to, ze urzgdzenie wykorzystuje stabe wigzki promieni laserowych. Poza urzgdzeniem nie ma niebezpieczenstwa zwigzanego z niebezpiecznym promieniowaniem. PROBLEM MOZLIWA PRZYCZYNA SRODKIZARADCZE Dzwiçk przeskakuje ze wzglçdu na wibracje. • Urzgdzenie jest zamontowane ukosnie. • Zmieniacz jest zamocowany w niestabilnym miejscu. • Przetgczniki dostrajania kgta sg ustawione nieprawidtowo. • Zamocuj urzgdzenie poziomo. • Zamocuj urzgdzenie w stabilnym miejscu. • Ustaw przetgczniki regulacji kgta we wtasciwej pozycji. Podczas demontowania zmieniacza ptyt kompaktowych, wyjmij magazynek przed odtgczeniem kabla zmieniacza. Pamiçtaj rôwniez, ze przed transportem powinny zostac wkrçcone sruby zabezpieczajgce (transportowe). Pozostawienie magazynka lub ptyt kompaktowych wewngtrz zmieniacza, albo niezatozenie srub transportowych moze spowodowac mechaniczne uszkodzenie urzgdzenia. (МгЭ) 00/00-55£2"t79a© иисйнэд a OH0Liao±ojeH эниэРеи L 0 H Э Oianv 1V1IOIQ lovdwoa Ll Щ 84....................... Щ о'г....................... шш 9Z. I x t?9 x 032" шш 9Z. I x 08 x 09Z" [eMouojiuBuz Aooiu Äzjd \/ 8 0................... (Л ~ 11 ssj^bz jsei ÄuopMzop) д p'pp ЭР 96.......................................................... ap V6.......................................................... ap oca................................. ...........(69173/6990-00») .....

Dieses Handbuch ist für folgende Modelle:
Auto CD / DVD-Wechsler - KDC-C469 (377.59 kb)
Auto CD / DVD-Wechsler - KDC-C719 (377.59 kb)

BewertungenBewerten
Vorname:
Geben Sie zwei Ziffern:
capcha

Kategorien